0112080200 | Bulevar despota Stefana 70 | Beograd

Ugradni antipanik mehanizmi

Ugradni antipanik mehanizmi

Sprezanje sa antipanik bravama osnog rastojanja kvake i cilindra 72 ili 92 mm .

Sa spoljne strane može biti kugla ili kvaka .

Za kvaku koristiti bravu B funkcije

Za kuglu koristiti bravu E funkcije