0112780736 / Bulevar despota Stefana 70 / Beograd

Optika

Optika može da prepozna sledeće vrste ključeva: ravni ključevi za cilindar, jednoperni i dvoperni, potisni i tačkasti ključevi. Takođe može da pročita nareze ravnih ključeva za cilindre, jednopernih, dvopernih i potisnih ključeva, kao i mogućnost provere da li su narezi na kopiranim ključevima odgovarajući sa narezima na originalnom ključu. Proverava narezi  uz odgovarajuću toleranciji, dajući korisniku mogućnost procene statusa narezanog ključa.

Opis

Karakteristike

 • Jedinstvene, univerzalne čeljusti sa osloncem, za sve vrste ključeva sa jednostavnim sistemom otvaranja – zatvaranja
 • Čitanje profila ključa: Optika može da čita profile ravnih ključeva za cilindre, jednoperne, dvoperne, potisne i tačkaste ključeve. Korisnik može da odabere kriterijum za pretragu profila ključa iz tri predefinisana moda: fino, standardno i prošireno.
 • Čitanje nareza: Optika može da pročita nareze ravnih ključeva za stanove, jednopernih, dvopernih i potisnih ključeva.
 • Upoređivanje ključeva: Optika ima mofućnost mprovere da li je kopirani ključ prihvatljiv u poređenju sa originalom, prikazujući rezultat kao “dobro – nije dobro”. (Optika čita i proverava razlike u narezima u unapred definisanim parametrima tolerancije).Korisnik može da postavi željenu toleranciju za proveravanje ključeva.
 • Pozicioniranje ključa: Optika vam omogućava da pozicionirate blanko ključ u vašoj radnji, kako bi vam se ubrzao postupak pri pronalaženju ključa. Pozicioniranje se obavlja preko računara.
 • Baza podataka sa ključevima: U samostalnom modu u memoriju mašine može da se smesti do 20.000 modela ključeva (u Silca katalozima nalazi se oko 10.000 modela ravnih, jednopernih i dvopernih ključeva)
 • Upravljanje arhivom profla ključeva: Korisnik može da izmeni arhivu profila na uređaju brzo i lako preko računara i da ubaci nove profile ključeva u bazu.
 • Stand-by mod za uštedu energije.
 • Silca Remote Service: kompatibilan sa Remote Service Program (preko log fajla).Višejezični softver: Korisnik može da odabere jezik između nekoliko dostupnih: Engleski, Italijanski, Nemački, Francuski i Španski.

Dodatne opcije:

 • Program za čitanje ključeva – SKP
 • Silca Remote Service – SKP

Tehnički podaci: Širina: 190 mm Dubina: 480 mm Visina: 400 mm Težina: 9 kg