0112080200 | Bulevar despota Stefana 70 | Beograd

Nuki brava 3.0 PRO – integrisani wi fi

Nuki brava 3.0 PRO – Integrisani wi fi .

Nuki brava je zapravo dodatak koji se montira na postojeći ili novi cilindar , koji omogućava automatsko zaključavanje vrata nakon ulaza-izlaza korisnika.

Opciono može se podesiti manuelno i automatsko zakljčavanje ,

Dok većina rešenja vrata samo zatvaraju Nuki je za sada jedino rešenje koje zapravo zaključava vrata čime se bezbednost objekta podiže na maksimalan nivo.

***Cilindar mora imati “N+G” funkciju , tj funkciju obostranog otključavanja . Sa spoljne strane vrata se uvek mogu otključati mehaničkim ključem.

Sa spoljne strane vrata može se dodati tastatura kojom upravlja vlasnik apartmana, tastaturi se putem wi fi  mogu dodeliti privremeni ili trajni pristupni kodovi.

Otključavanje telefonom je moguće zahvaljujući BLTE tehnologiji .

Vlasnik u svakom trenutku može videti putem aplikacije status vrata , tj da li su vrata otvorena ili zatvorena ,ko je kada ušao u apartman.  Za funkcionisanje statusa vrata , potrebno je instalirati “door sensor”.

Uređaj radi na 4 baterije, očekivano vreme trajanja baterija je 6 meseci, pri čemu je referenta vrednost otvaranja vrata 10 otvaranja u danu.

Za pravilno funkcionisanje i nesmetani rad Nuki sistema , neophodno je da mehanička usadna brava bude ispravna , i da se vrata zatvraju bez problema.