0112780736 / Bulevar despota Stefana 70 / Beograd

Lancer Plus

Lancer Plus je mašina za narezivanje jednopernih, dvopernih i ključeva za poštanske sandučice.

Opis

Karakteristike

  • Bočni i čeoni rezovi se izrađuju bez pomeranja ključeva iz čeljusti.
  • Sve strane nareza izrađuju se bez pomeranja ključa iz čeljusti.
  • Mikroprekidač za aktiviranje mašine postavljen je na glavnoj upravljačkoj polugi.
  • Dve freze, jedna za ravne rezove i jedna za bočne rezove. Motor je prekrivren zaštitnim kučištem.

Tehnički podaci

Napajanje: jednofazno
Freza: HSS (brzi čelik)
Čeljusti: okretne  (180°) i demontažne
Kretanje: sinhronizovano pomoću 3 ose, na vođicama kugličnog ležaja

Dimenzije :Širina 450 mm, Dubina 680 mm, Visina 300 mm
Težina: 33 Kg

Funkcionalnost

  • Dvostrane, rotirajuće čeljusti
  • HSS freza za čeone i bočne nareze
  • Sinhronizovano kretanja na 3 ose
  • Aktivacija freze mikroprekidačem
  • Ključevi sa uzdužnim narezima kopiraju se bez pomeranja ključa
  • Težina kg 33