0112780736 / Bulevar despota Stefana 70 / Beograd

Dom Titan brava 821/25 (17/68) jezičak

-Osa kvake/Osa cilindara 68 mm

-Dubina brave 29 mm

-Dostupne varijante brave 16,5

-Širina čela brave 25 mm

-Brava nema  treći stepen, ključ ne uvlači jezičak