0112780736 / Bulevar despota Stefana 70 / Beograd

Bravica KO 12

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

bravica za manja metalna, plastična ili staklena vrata

mehanizam pločica

rotacija ključa i zasuna za 180° – ključ se vadi u poziciji “a” i “b

rotacija ključa i zasuna za 90°* – ključ se vadi samo u poziciji “a

2 ključa, zasun** i matica

moguća izrada sistema zaključavanja – sistem istog ključa

* kod narudžbine navesti izvedbu levo (1) ili desno (2)
** za veće količlne mogući drugačiji zasuni