0112080200 | Bulevar despota Stefana 70 | Beograd

Air 4 Universal Receiver

Air 4 Universal Receiver je rešenje za daljinsko otvaranje ugrađenih barijera, kapija i garažnih vrata u slučajevima kada je kontrolna jedinica polomljena ili blokirana. Prijemnik omogućava otvaranje kapija ili garažnih vrata pomoću isporučenog Air 4 daljinca, zaobilaženjem već postojećeg sistema sa prijemnikom. Air4 Universal Receiver kompatibilan je sa Air4 Home i Air4 Home Pro, nudeći integrisano, pametno rešenje pristupa.

Opis

Rešenje koje vam štedi novac i rešava problem

Pomozite svojim klijentima da izbegnu potrebu za zamenskom skupom opremom.
Air 4 Universal Receiver je idealno rešenje kada:
• su originalni daljinci izgubljeni;
• se dodatni daljinci ne mogu kopirati zato što je sistem blokiran od izvođača;
• je upotrebljena zastarela tehnologija koja ne dozvoljava kopiranje daljinaca ( npr. kvarcni daljinci ).

Opis proizvoda

Karakteristike

• Multifunkcionalan: Air 4 Universal Receiver radi sa automatizovanim garažnim vratima, pragradama i sa kliznim ili krilnim kapijama. Takođe se može koristiti i za druge funkcije za daljinsko uključivanje – isključivanje kao što je spoljašnja rasveta, sistem za navodnjavanje bašte.
• Napredne aplikacije: Napredne funkcije omogućuju mogućnost podešavanja vremena u minutima ili sekundama kada je prekidača operativan, na primer za podešavanje vremena uključivanja rasvete.
• Izuzetno kompatibilni sistem sa moćnim prostorom za skladištenje: Air 4 Universal receiver kompatibilan je sa većinom originalnih sistema i može da upamti do 280 različitih daljinskih funkcija: idelano rešenje za stambene blokove ili preduzeća sa javnim ulaznim kapijama ili pregradama.
• Nije potrebno programiranje: Silka Air 4 daljinac preprogramiran je da radi u startu. Nisu potrebna dodatna programiranja. Daljinac je visoko sigurnosni sa roling kodom, sa frekvencijama u rasponu od 433 do 868 mhz.
• Pogodno rešenje u slučaju gubitka svih daljinaca: U slučaju da je daljinac izgubljen ili oštećen, novi Silka daljinac može se programirati direktno sa prijemnika.
• Fleksibilnost za dodavanje novih funkcija na daljinac: Prijemnik je programiran na jedno dugme, ostavljajući ostala tri dugmeta slobodnim za kontrolu ostalih automatizovanih uređaja.
• Kompatibilan sa Air 4 Home: Air 4 Universal Receiver čini sisteme kompatibilne sa naprednim tehnologijama kao što je Silca Air 4 Home kako bi se omogućilo otvaranje kapija i garažnih vrata preko pametnog telefona.

Funkcionalnost

• Otvara klizne i krilne kapije
• Otvara garažna vrata
• Otvara pregrade
• Odgovara većini originalnih sistema
• Kompatibilan sa Air 4 Home
• Mogućnost dodavanja novih daljinaca