0112080200 | Bulevar despota Stefana 70 | Beograd

Zatvarači vrata

Zatvarači vrata se koriste kako i sam naslov kaže za zatvaranje vrata .

Kod odabira zatvarača vrata treba obratiti pažnju na:

-Tip vrata na koja se automat želi ugraditi .
-Ukupnu širinu krila vrata
-Okvirnu težinu krila vrata , ukoliko vrata imaju stakla na sebi znajte da staklo dodatno otežava vrata
-Visinu vrata
-Broj korisnika koji koriste vrata , posebni se automati koriste za javne ustanove, domove zdravlja, bolnice, restorane, pogone u fabrikama …
-Okruženje u kojima automat teba da radi, posebna izloženost spoljim uticajima sredine, ali i temperaturi u kojima automati treba da rade
-Blizina uređaja sistema za ventilaciju i klimu u prostorijama, nepravilno izvođenje sistema za ventialciju može značajno uticati na rad zatvarača vrata

Pored standarndih tipova zatvarača sa rukom, postoje zatvarači sa kliznom šinom koji su estetski lepše rešenje, a za najzahtevnije korisnike tu su ukopavajući ili skriveni zatvarači vrata

Takođe moguće je odabrati i boju zatvarača za vrata , standardne boje zatvarača su siva, bela, crna.

Posebnu primenu nalaze zatvarači za vrata sa kočnicom , koji omogućavaju da vrata ostanu zakočena u određenom položaju što je posebna pogovdnost u letnjim mesecima, ili prilikom unošenja ili iznošenja stvari iz objekata .

Za bolnička okruženja, rehabilitacione centre, staračke domove, preporučuju se zatvarači vrata koji se izuzetno lako otvaraju , kako bi se korisnicima i osoblju olakšalo kretanje kroz objekat.