0112080200 | Bulevar despota Stefana 70 | Beograd

Katanci za vrata

Konkretna definicija katanaca zapravo ne postoji, možemo reći da je to vid prenosive “brave” koja služi za osnovnu i/ili dodatnu zaštitu objekta.

Kako je primena katanca velika, pojavili su se različiti modeli koji se razlikuju po svom obliku, nameni, tehničkom rešenju zabravljivanja, a u novije vreme sve više se pažnje obraća i na estetski momenat.

Poslednje generacije katanaca imaju i elektronsko zaključavanje, te se može videti kada je katanac poslednji put otvoren, kao i koji ga je korisnik otvorio.

Za ozbiljniju zaštitu objekata koriste se sigurnosni i visoko sigurnosni katanci. Ovakvi katanci su daleko otporniji na provalne tehnike, i po pravilu se koriste sa odgovarajućim ušicama, ili sklopkama za katance.

Pri odabiru katanaca , treba obratiti pažnju pored sigurnosnog nivoa, i na dimenzije, kao i da li će katanac stajati u otvorenom ili natkrivenom prostoru, zbog spoljnih uticaja sredine.

Postoje katanci koji se otvaraju na šifru, putem mobilnog telefona, otiska prsta, kod ovih modela ključ nije potreban.

Postoje i katanci koji imaju mesto za polucilindar, te predstavljaju veliku pomoć u sistemima zaključavanja, jer se u katanac može ugraditi polucilindar bilo kog proizvođača.