0112780736 / Bulevar despota Stefana 70 / Beograd

Nadgradni antipanik sistemi

Nadgradni antipanik sistemi

Brava moze biti u jednoj ili više tačaka zabravljivanja

Sistem se može instalirati na jednokrilna ili dvokrilna vrata

Bravu je moguće postaviti na čelična, metalna, aluminijmska, pvc vrata

Vrata se moraju otvarati na spolja

Sa spoljne strane može biti kugla ili kvaka